مراجعه كننده زيبامون مايل به داشتن دندانهاى سفيد و بلند بودند كه با چهره شون هم بسيار تناسب داشت.

طراحی سایت توسط فراکارانت