عصب کشی اعمالی است که در طی آن مواد عفونی و عصب موجود در مغز دندان برداشته می‌شود تا دندان از آسیب میکروب‌ها در آینده در امان باشد.

کانال های ریشه و حفره تاجی آن که حفره‌های آناتومیکی در دندان هستند و به طور طبیعی بافت‌های عصبی و رگ‌های خونی را در خود جای می‌دهند ، عفونی می گردند . عامل این عفونت در اکثر موارد پوسیدگی های توسعه یافته به ناحیه پالپ دندان است . در هنگام عصب‌کشی این مواد که شکل عفونی بخود گرفته اند ، به طور کامل برداشته و تخلیه می‌شوند و سپس حفره و کانال باقی مانده شکل دهی ، شستشو و تمیز می‌ گردند .  بعد از پر کردن ریشه ، تاج را با ماده‌ای (مثل آمالگام یا کامپوزیت )  ترمیم می‌کنند.

 

طراحی سایت توسط فراکارانت