دکتر الهام توکلیان، دندانپزشک اطفال

در شهر یزد و در مدرسه نمونه دولتی تحصیلات دبیرستانی خود را به پایان رسانده و در سال ۱۳۸۱ با رتبه عالی در کنکور سراسری در رشته دندانپزشکی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرفته شدند.ایشان پس از دوره سه ساله رزیدنتی و دریافت بورد تخصصی، در دانشکده دندانپزشکی قزوین به عنوان عضوهیئت علمی دانشگاه مشغول به کار شدند و اکنون مشغول فعالیت درمانی میباشند.

دندانپزشک کودکان

عصب کشی دندان کودکان

مقالات