دندانپزشکی بیهوشی کودکان

دندانپزشکی بی حسی کودکان

دندانپزشکی بیهوشی کودکان

از این نوع درمان برای کودکان کم سن که قادر به همکاری نمی باشند و یا کودکان ناتوان جسمی و ذهنی که توانایی همکاری با دندانپزشک برای انجام درمانهای معمول را ندارند، کودکان به شدت مضطرب و دارای فوبیا و یا بیمارانی که به علت مشکلات موضعی مانند رفلکس تهوع و محدودیت در باز کردن دهان قادر به باز کردن دهانشان نمی باشند،کاربرد دارد. در مورد میزان خطری که ممکن است برای این نوع درمان مطرح باشد، باید گفت اگر کودک شما بیماری زمینه ای خاصی نداشته باشد وپس از انجام مشاوره و ارزیابی‌های لازم توسط متخصص بیهوشی حاذق،انجام بیهوشی برای وی بلامانع تشخیص داده شود و و کلیه مراحل درمان توسط دندانپزشک متخصص و آموزش دیده انجام گیرد، احتمال خطر تهدید کننده برای کودک بسیار اندک میباشد. با در نظر گرفتن خطراتی که بر اثر عفونت دندان یا دندان های موجود در دهان کودکی که امکان درمان در حالت هوشیاری برای وی وجود ندارد ممکن است بهترین انتخاب، درمان تحت بیهوشی و یا آرامبخشی باشد که توسط دندانپزشک متخصص کودکان تصمیم گیری میشود.

به اشتراک گذاری:

Leave comment